Zdowie i uroda

AMD – przyczyny, rodzaje i skutki

AMD – przyczyny, rodzaje i skutki

Czym jest AMD?

AMD, inaczej zwane zwyrodnieniem plamki żółtej, jest przewlekłą chorobą oczu. Wspomniana choroba powoduje obumieranie komórek w plamce oka, czyli jego centralnej części siatkówki.

AMD jest schorzeniem, które występuje dość często u ludzi, którzy skończyli 50 rok życia. Często zdarza się tak, iż zwyrodnienie plamki żółtej jest wynikiem następujących modyfikacji, które występowały już od znacznego czasu w organizmie.

Przyczyny AMD

Jak powszechnie wiadomo, plamka żółta odpowiedzialna jest za ostrość widzenia. Wraz z wiekiem, dochodzi do obumierania komórek przez co funkcjonowanie wspomnianej plamki może ulegać pogorszeniu.

Pośród znanych przyczyn AMD wymienia się zdecydowanie zaawansowany wiek, różnorodne choroby układowe, kolor tęczówki oraz płeć. Co za tym idzie, najbardziej narażone mogą być kobiety oraz osoby, które posiadają jasny kolor tęczówki.

Wartym wspomnienia jest fakt, iż za przyczynę AMD uważa się również niektóre geny. Jednakże, w dużym stopniu zwraca się uwagę na różnorodne czynniki środowiskowe.

Główne rodzaje AMD

Schorzenie, jakim jest zwyrodnienie plamki żółtej rozróżnia się na dwa główne rodzaje. Mianowicie wskazuje się na postać suchą oraz mokrą. Pierwsza z wymienionych rodzajów schorzenia jest zdecydowanie łagodniejsza, jednakże występuje u większej ilości pacjentów.

Zobacz:  Centrum okulistyczne i optyczne Gdańsk - Optis 

Drugi rodzaj, mianowicie wysiękowa (mokra) postać AMD wpływa na powstanie nieprawidłowych naczyń krwionośnych tuż pod siatkówką. Wspomniane naczynia krwionośne mogą zacząć przeciekać oraz krwawić, co z kolei doprowadza do pojawienia się obrzęków. Co za tym idzie, pogorszeniu ulegnie jakość widzenia oraz może nastąpić nieodwracalne uszkodzenie plamki żółtej.

Skutki AMD

Pośród występujących objawów danego schorzenia wskazuje się na takie jak pogorszony stan widzenia z bliska, krzywienie obrazu, pojawienie się w centralnej części obrazu plamy czy też niewyraźne widzenie w nocy. Dodatkowo, osoby cierpiące na zwyrodnienie plamki żółtej doświadczyć mogą trudności z zakresu czytania oraz pisania.

Udostępnij