Różne

Przegląd instalacji sanitarnej – kiedy się na niego zdecydować?

Przegląd instalacji sanitarnej – kiedy się na niego zdecydować?

W każdym obiekcie budowlanym musi być regularnie przeprowadzany przegląd techniczny. Dzięki temu mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie. Jak wygląda przegląd instalacji sanitarnej i jak często musi być przeprowadzany?

Instalacje sanitarne Kraków

Sieć kanalizacyjna jest najważniejszą instalacją sanitarną. Z jej pomocą można korzystać z bieżącej wody oraz odprowadzać ścieki w odpowiednie miejsce. W ocenie instalacji sanitarnych najczęściej stosowany jest monitoring, do którego używa się kamery inspekcyjnej. Dzięki temu można skutecznie wykryć usterki. Warto wspomnieć, że jest to metoda nieinwazyjna. Monitoring pozwala na zbadanie stanu technicznego pod względem szczelności i przepustowości. Kolejną instalacją jest instalacja elektryczna, która umożliwia korzystanie z prądu i urządzeń zasilanych za jego pomocą. Przegląd tej instalacji polega na sprawdzeniu stanu izolacji przewodów, stanu gniazdek oraz parametrów prądu i stanu bezpieczników. Nie mniej ważną instalacją sanitarną jest instalacja gazowa, która niekontrolowana może doprowadzić do śmiertelnych skutków. Podczas przeglądu sprawdzana jest szczelność aparatów gazowych oraz testowane są urządzenia wykorzystujące gaz.

Instalacje sanitarne w Krakowie – jak często należy robić przegląd techniczny budynku?

Każdy budynek musi podlegać regularnej kontroli, o której mówi artykuł 62 prawa budowlanego. W zapisach można znaleźć różne kategorie przeglądów. Jednym z nich jest okresowy przegląd i powinien być on przeprowadzany przynajmniej raz w roku. Drugi z nich jest także okresowym, przeprowadzanym raz na pięć lat. Naturalnie należy przeprowadzić przegląd techniczny budynku i instalacji sanitarnych każdorazowo, jeśli wystąpiły czynniki związane z działaniem sił natury lub człowieka. O regularny przegląd powinien zadbać właściciel budynku lub zarządca, gdyż to na tych osobach spoczywa obowiązek dbania o terminowość przeprowadzonych przeglądów. Osoby przeprowadzające kontrole sanitarne muszą posiadać niezbędne kwalifikacje i uprawnienia.

Udostępnij