Zdowie i uroda

Czym zajmuje się gerontologia?

Czym zajmuje się gerontologia?

Gerontologia to termin, który dla wielu osób jest nie do końca zrozumiały. Nazwa ta bywa kojarzona z geriatrią, jednak nie należy tych pojęć mylić ze sobą, mimo że oba dotyczą ludzi w podeszłym wieku. Czym jest gerontologia i co warto wiedzieć na jej temat?

Gerontologia to jedna z nauk interdyscyplinarnych, która łączy w sobie wiedzę kilku dziedzin – psychologii, biologii, socjologii, pedagogiki, kulturoznawstwa, medycyny, antropologii kulturowej. Przedmiotem jej badań są procesy starzenia się człowieka oraz wszystkie aspekty z tym związane. W przeciwieństwie do geriatrii nie chodzi tu jedynie o kwestie medyczne i zdrowotne. Gerontologia to nauka znacznie szersza i bardziej rozległa, obejmująca różnorodne zjawiska dotyczące egzystencji ludzi w starszym wieku, oraz analizująca warunki ich życia, potrzeby i problemy codziennego funkcjonowania. Przede wszystkim są to zagadnienia natury psychologicznej, społecznej, socjalnej, logistycznej.

Kto może zostać gerontologiem i jakie kwalifikacje są wymagane do wykonywania tego zawodu? Niezbędne jest wyższe wykształcenie zdobyte np. na studiach podyplomowych (gerontologia społeczna), które pozwala na zatrudnienie m.in. w domach opieki, hospicjach, klubach seniora, poradniach, ośrodkach interwencji kryzysowej, sanatoriach, wolontariatach i wszelkich instytucjach zajmujących się pomocą osobom starszym. Poza kwalifikacjami i wiedzą ważne jest również posiadanie odpowiedniego zestawu cech, m.in. empatii, otwartości, cierpliwości, umiejętności nawiązywania kontaktów z innymi, zapału do pracy z osobami w podeszłym wieku oraz zrozumienia różnych ich zachowań. Specjaliści pracujący w tym zawodzie to doradcy, opiekunowie i animatorzy, udzielający seniorom wsparcia na wielu płaszczyznach. Ważną ich rolą jest zachęcanie osób starszych do profilaktyki zdrowotnej oraz aktywności życiowej (rekreacyjnej, kulturalnej, edukacyjnej, społecznej itp.).

Warto również dodać, że na terenie naszego kraju działa Polskie Towarzystwo Gerontologiczne, czyli organizacja pozarządowa skupiająca przedstawicieli zawodów zajmujących się poprawą jakości życia seniorów.

Udostępnij