Różne

Kiedy wymagana jest decyzja środowiskowa?

Kiedy wymagana jest decyzja środowiskowa?

Jeśli inwestycja może wpłynąć na środowisko wówczas zgodnie z przepisami prawa o ochronie środowiska niezbędne jest uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Do uzyskania takiej decyzji konieczne jest przygotowanie winsoku, który musi spełniać wymagania ustawowe oraz zawierać określone prawem załączniki.

Co to jest decyzja środowiskowa?

Uzyskanie decyzji środowiskowej jest niezbędne w przypadku:

  • inwestycji, które mogą w znaczący sposób oddziaływać na środowisko
  • przedsięwzięć, które w potencjalny sposób mogą wpływać w znacznym stopniu na środowisko.

Konkretne przedsięwzięcia, które wymagają decyzji określa prawo ochrony środowiska, a konkretnie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019. W rozporządzeniu wymienione są zarówno inwestycje, które zostały określone jako mogące w znaczący sposób oddziaływać na środowisko, jak też takie, które są uznane za potencjalnie mogące wpływać na środowisko.

Zobacz:  Prawo Ochrony Środowiska – Kancelaria Staniek&Partners 

Jakie przedsięwzięcia wymagają uzyskania decyzji?

Trzeba brać pod uwagę, że nie wszystkie przedsięwzięcia wymagają uzyskania decyzji środowiskowej. Bardzo ważna jest w tym względzie definicja, która jest przedstawiona w nowelizacji ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Ogólnie decyzja środowiskowa musi być uzyskana w przypadku inwestycji budowlanych, które mogą ingerować w środowisko w sposób, który jest w stanie prowadzić do jego przekształcenia. Generalnie uznaje się, że wskazane w ustawie zamierzenie budowlane to wznoszenie obiektów budowlanych, gdzie dojść może do zmiany wykorzystania terenu lub jego trwałego przekształcenia. Jednocześnie, jeśli inwestycja budowlana jest typem przedsięwzięcia wymienionym w rozporządzeniu jako wpływającym w trwały sposób na środowisko wówczas niezbędne jest uzyskanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Jednak, gdy inwestycja budowlana jest typem inwestycji, która wymieniona jest jako mogące potencjalnie wpływać na środowisko wówczas urząd decyduje, czy konieczne jest przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko.

Udostępnij