Przemysł i technologie

Usuwanie danych w firmie, czy to konieczne?

Usuwanie danych w firmie, czy to konieczne?

Każda firma funkcjonująca we współczesnym, zinformatyzowanym świecie zmuszona jest do korzystania z komputerów i zapisywania tworzonych i przetwarzanych danych na nośnikach danych, w tym również na dyskach komputerowych. Zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanych danych to jeden z podstawowych obowiązków każdego podmiotu, w tym również prywatnych firm, szczególnie, jeśli weźmie się pod uwagę bardzo obostrzone regulacje prawne w tym zakresie, jakie wprowadziło unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

Przechowywanie, ochrona, kasowanie

Przechowywane bazy danych, w tym szczególnie zawierające dane osobowe klientów i kontrahentów, wiąże się z licznymi ryzykami, z których najpoważniejszy związany jest z ewentualnością ich wycieku. Jeśli organ sprawujący nadzór nad prawidłowością obchodzenia się z danymi osobowymi udowodni, że dana firma zaniedbała obowiązku w tym zakresie, to jest w stanie nałożyć z tego tytułu kary sięgające nawet milionów złotych.

Warto więc zadbać o stworzenie odpowiedniego systemu bezpieczeństwa w firmie, który będzie chronił bazy danych. Na tym jednakże nie koniec. Wykorzystywane nośniki danych często ulegają zużyciu, uszkodzeniu lub wymianie z uwagi na wiek. Nie można ich jednakże tak po prostu wyrzucić na śmietnik, bowiem kasowanie danych z dysku w dalszym ciągu pozostawia możliwość ich odczytania przy zastosowaniu odpowiednich technik, co – w przypadku ich wpadnięcia w niepowołane ręce – będzie równoważne ze złamaniem obowiązującego prawa. Co więc robić?

Demagnetyzacja – skuteczna ochrona danych

Jeżeli chce mieć się pewność co do bezpieczeństwa danych, zapisywanych na dysku w okresie jego użytkowania, warto przed jego przeznaczeniem do „kasacji” poddać procesowi trwałego kasowania danych, określanego jako demagnetyzacja. W tym celu ten fizyczny nośnik pamięci wkłada się do specjalnego urządzenia, w którym jest on poddawany działaniu pola elektromagnetycznego, które demagnetyzując dysk bezpowrotnie kasuje wszystkie zawarte na nim dane.

Cały proces – w zależności od rodzaju zastosowanego urządzenia – trwa od kilku do kilkunastu minut. Co szczególnie istotne taką usługę można zlecić na zewnątrz, jednakże dla pełnej pewności, iż dane z dysków nie trafią w niepowołane ręce warto wyposażyć swoje biuro w urządzenie do demagnetyzacji, które pozwoli na pewne usuwanie danych z dysku.

Udostępnij